Wentylacja

Montaż i czyszczenie wentylacji

Czyste powietrze to istotna rzecz w życiu każdego człowieka. Ma ono wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego bardzo ważna jest regularna dezynfekcja kanałów wentylacyjnych. Niestety są one miejscami sprzyjającymi rozwojowi bakterii i grzybów chorobotwórczych. Ponadto w kanałach wentylacyjnych osadzają się substancje łatwopalne (kurz, tłuszcze, włókna, resztki materiałów instalacyjnych itp.) powodujące zagrożenie pożarowe, co w połączeniu z zatkaniem przepustnic przeciwpożarowych sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Napędzany pneumatycznie sprzęt pozwala nam oczyszczać wentylacje w sposób precyzyjny. Zanieczyszczone powietrze odsysane jest potężnym odciągiem o mocy objętości powietrza 10000 m³/h, a następnie trafia do systemu filtrującego.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

  • czyszczenie kanałów wentylacyjnych,
  • czyszczenie rur wentylacyjnych okrągłych i kwadratowych,
  • inspekcję kanałów za pomocą kamery,
  • serwis nagrzewnic,
  • uszczelnianie przewodów wentylacyjnych,
  • wymianę filtrów,
  • dezynfekcję kanałów wentylacyjnych,
  • montaż dekli i klap rewizyjnych,

Oferta kierowana jest do dużych przedsiębiorstw, a także Klientów indywidualnych.